Skip to content


Brandveiligheid

Bij brand komt stress en paniek, vreselijk voor in paniek te slaan en niet weten wat te doen. Voor brandveiligheid in en rond    het huis moeten we ons de juiste vragen stellen. Stel u voor er is een brandblusser geplaatst in de keuken en de gang            staat in brand. U bent op dat moment in de garage en moet door de gang voor bij de brandblusser te geraken.                            Voordat u via een andere (veilige) route in de keuken kunt geraken kan de brand al te groot zijn voor te blussen. Eens er een vlam is gaat het allemaal razendsnel. 

Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat u buiten aan het werken bent en er brand ontstaat in het washokje door de wasdroger, even later ziet u rook verschijnen. Een simpel extra rookalarm zou dan al wonderen kunnen doen.                                                    De meeste branden worden helaas veroorzaakt door onze eigen nalatigheid. Denk hier aan een onbeheerde keuken terwijl er nog iets op het vuur staat te branden, een niet goed afgesloten open haard of kinderen wat gemakkelijk aan ontvlambare producten of lucifers kunnen geraken. Slecht geplaatste kaarsen, mede door dat het vuur niet in direct contact hoeft te zijn voor iets te doen branden. 

Het is niet enkel het vuur dat gevaarlijk is maar ook het kunnen verstikken in rook, een ontploffingsgevaar door een fornuis    wat niet degelijk uitgezet is waardoor er dan toch nog gas kan circuleren in de keuken. Of een versleten kabel van een telefoonlader waardoor deze een brand kan veroorzaken. Het is deze onvoorzichtigheid wat geen genade kent en een slechte afloop kan hebben.                                                                                                                                                                                              We moeten er bewuster van worden van wat het gene wat onbenullig lijkt zeer gevaarlijk is. Meestal is er ook een simpele oplossing voor. Als we er meer aandacht aan geven dan kunnen we al snel ons huis een stuk veiliger maken, en denk                dat het wel meer nodig is dan ooit ervoor.                                                                                                                                                    Van de kinderen met de vele elektrische apparaten en smartphoneladers die constant in het stopcontact steken                          tot elektrische fietsen en wagens. Het is allemaal niet ongevaarlijk is als ge er niet correct mee omgaat.                                      Langs de andere kant kan vuur ook ook romantisch en gezellig zijn, het is niet de bedoeling dat ge deze avond schrik krijgt  voor de barbeque aan te steken, maar wees op uw hoede !!!

Enkele basisbegrippen voor brandveiligheid.

 • Brand is snel, agressief en verwoestend.
 • Ga een brandend huis nooit meer binnen !!!
 • Eens het vuur aanslaat staan we machteloos en kunnen we het zelf niet meer blussen, en dit alles duurt maar 3 minuten eens er brand is ontstaan.
 • Zet bij een steekvlam direct het vuur uit en dek de pan af (gebruik als het kan keukenhandschoenen). Gebruik hiervoor geen blusdeken, en zeker nooit water !!! Zet ook de afzuigkap af en laat de pan afkoelen. 
 • Snel en effectief reageren bij brand is het meest belangrijke, bij brand bel direct 112 !!! Stel uzelf vragen zoals waar is de brand? Kan ik er gemakkelijk bij? Kort bij makkelijk ontvlambare producten? Is er genoeg water? 
 • Vanaf de melding is doorgegeven aan de kerncentrale zou de brandweer arriveren in 8 minuten, maar vergeet niet dat dit ook afhangt van de situatie. Op welke locatie is de brand ontstaan en kunnen ze er gemakkelijk aan?                                                                

hoe ontstaat brand?

Brand ontstaat bij het samenkomen van 3 elementen. Brandstof, zuurstof en energie (warmte) als aansteker. Als                    deze 3 elementen samenkomen in de juiste verhouding dan ontstaat er brand.                                                                                      Voorbeeld:                                                                                                                                                                                                              Als u een houtkachel probeert aan te steken, dan zou het hout de brandstof zijn, zuurstof de lucht in de kamer en de energie lucifers of een aansteker. Het vuur kan u gemakkelijk aansteken door papier en kleine stukjes hout.                                                Als u rechtstreeks met u aansteker op grote blokken hout probeert gaat het niet lukken of duurt het veel langer omdat              de verhouding niet juist is. Hoe kleiner het ontbrandingsmateriaal hoe sneller de brand zal aanwakkeren.

verschillende brandtypes

 • Type A:         Vaste stoffen zoals hout, papier, textiel, …
 • Type B:         Vloeibare stoffen zoals olie, benzine, whit spirit, …
 • Type C:         Gassen zoals propaan, aardgas, …
 • Type D:         Metalen zoals aluminium, kalium, …
 • Type F:         Vetten en olieen zoals het meest gekende frituurolie.


bij brandveiligheid gaat alles om preventie

 • vroege detectie

Twijfel nooit bij brand, blus de brand als het nog kan of vlucht. Oog hebben voor situaties of plaatsen waar vermoedelijk          een brand zou kunnen ontstaan. Spreek met de personen als u iets ziet wat gevaarlijk is en stel ze ervan op de hoogte.

 • brandmelders

Brandmelders moeten worden opgehangen volgens de bijgeleverde instructies. De meest bekende melder in huis is het rookalarm. Waar we deze melders plaatsen hangt van meerdere factoren af zoals de oppervlakte van de woning, het aantal kamers, enz

 • rookmelders

Per verdieping is 1 rookmelder verplicht conform de Belgische wetgeving.                                                                                              De levensduur van een rookmelder is ongeveer 10 jaar, neem dan ook best kwalitatieve baterijen die even lang meegaan.      Test 1 keer per maand uw rookmelders en hou ze proper met een stofzuiger zodat het stof wordt opgezogen van de sensor        in de rookmelder.                                                                                                                                                                                              Waar we de rookmelders het beste plaatsen zijn:

 • De slaapkamers, elk 1.
 • Op weg naar buiten (vluchtroute).
 • Wasruimte waar de droogkast staat, vervang ook regelmatig de filter van de machine.
 • Keuken en badkamer als het buiten bereik van stoom en damp kan.
 • keuken

Zet de afzuigkap altijd uit als u gedaan heeft met koken. Het is ook aangeraden de filter regelmatig te vervangen omdat          het vet in de filter een verhoogd risico op brandgevaar is. Als de keuken te klein is voor een rookalarm dan wordt er wel eens gezegd dat ge een thermische melder (hittemelder) in de plaats kunt gebruiken. Klopt, maar wees hiervan bewust dat deze    pas afgaan bij 60-70 graden!!!                                                                                                                                                                              Als deze temperatuur al aan uw plafond is geraakt, dat is niet gezond. Het hangt ervan af hoe dat uw keuken is gelegen en hoe groot het is, bij bv een kleine keuken kan het een betere oplossing zijn omdat het alarm dan sneller afgaat in vergelijking        met een grote keuken.

 • elektrische apparaten
 • Neem altijd even de tijd voor de gebruiksaanwijzingen te lezen van apparaten die u net nieuw heeft aangekocht,                          begrijp waar het fout kan gaan.
 • Schakel best alle apparaten uit als u van huis gaat, hiervoor zijn er verlengsnoeren met een aan en uit knop. Maak er een gewoonte van, dit scheelt ook iets op u elektriciteitsfactuur.                                                                                       
 • Leg verlengsnoeren en laders op een stabiele en niet gemakkelijk ontvlambare plaats. 
 • Als de telefoon of laptop is opgeladen trek dan de stekker uit het stopcontact.
 • Gebruik voor elk stopcontact maar 1 verlengsnoer, steek geen verlengsnoer in een andere.
 • Rol een verlengsnoer helemaal uit voor oververhitting tegen te gaan.
 • Geef extra aandacht aan smartphones, tablets, elektrische fietsen en auto’s. Het is beter deze door de dag op te laden,          dan hoeven ze niet de hele nacht in het stopcontact te steken (wat het risico op brand een stuk groter maakt) hetzelfde      voor huishoudapparaten stand by te laten staan de hele nacht door.  
 • schoorsteen

Laat uw schoorsteen op tijd reinigen, zo kunt ge ook op tijd een beschadiging opmerken aan het rookkanaal en hier iets          aan doen. 

 • vluchtplan

Te weinig mensen hebben een vluchtplan. Er wordt nog altijd te weinig tijd voor gemaakt. Sta er even bij stil, en                      denk hoe geraak ik snel en veilig buiten?                                                                                                                                                    Analyseer uw huis en stel een vluchtplan op samen met uw bewoners. Stel uzelf vragen zoals wat als de brand hier of misschien daar ontstaat, welke route kunnen we dan nemen? Vanuit deze kamer bv waar naartoe? Vluchtladder?                      Bedenk ook een alternatieve route. De route moet u ook ten alle tijden kunnen gebruiken zonder hinderlijke objecten.            Hou altijd een zaklamp in de buurt voor als er geen licht zou zijn als u vlucht. 

 • vluchtroute
 • Voor vlot te kunnen vluchten moet u kalm blijven, en nuchter, er is geen tijd te verliezen !!! 
 • Denk aan de 3 minuten die u maar heeft, hoe groter de brand wordt hoe sneller deze uitbreidt. 
 • Sluit onderweg de deuren als u ze op uw vluchtroute tegenkomt en als het op een veilige manier kan. 
 • Blijf kort bij elkaar.
 • Blijf laag op de grond waar er rook is omdat rook stijgt, zo ademt u niet alleen minder gifstoffen in maar kunt ge ook beter de uitgang zien.
 • Ga een brandend gebouw nooit meer binnen !!!
 • Eens u veilig buiten bent waarschuw dan de buren en bel onmiddellijk de brandweer 112 als u dit nog niet gedaan heeft.                     
 • rook

Rook is giftig en gevaarlijk. Door rook in te ademen krijgt men geen adem meer met alle gevolgen van dien.                                    Rook stijgt daarom is het belangrijk dat ge laag moet blijven bij een brand, zo ademt u niet alleen minder gifstoffen in          maar kunt ge ook beter zien waar de uitgang is.                                                                                                                                              Sluit altijd de deuren waar veel rook vandaan komt, als het nog kan.                                                                                                        Als er brand in de buurt is sluit ook dan onmiddellijk alle ramen en deuren zodat de rook niet kan binnendringen.   

 • brandweercentrale informeren

Adres?                                                                                                                                                                                                          Andere gevaren in de buurt?                                                                                                                                                                                Is er nog iemand binnen?                                                                                                                                                                                  Volg de instructies op !!!

brand blussen

Door het wegnemen of het verstoren van een van de drie elementen (brandstof, zuurstof en energie)                                              kan men het vuur blussen.                                                                                                                                                                                    Bij brandstof kan u denken aan het bedekken met bv een branddeken of het verspreiden van de brandstof zodat deze    moeilijker of niet verder kan uitbreiden. Denk maar aan een sfeerhaard, als u het hout begint te verspreiden zal het vuur        niet standhouden.                                                                                                                                                                                                Bij zuurstof is de oplossing verstikken, hierbij zou u kunnen denken aan een glas over een kaars te plaatsen. Door gebrek      aan zuurstof zal de kaars doven. Hetzelfde bij een steekvlam, de pan afdekken met een deksel zodat er geen zuurstof meer      bij kan.                                                                                                                                                                                                            Gebruik bij een steekvlam nooit water !!!                                                                                                                                                      Het omgekeerde effect krijgt ge als er een kamer in brand staat en men slaat een raam stuk of iemand doet de deur open        dan kan er meer zuurstof in de kamer en zal de brand sneller uitbreiden. Indien mogelijk probeer dan altijd eerst het brandend object uit de ruimte te verwijderen zodat deze geen andere objecten in de kamer kan aansteken.                                                    Als u niet direct een brand kan blussen in de beginfase, dan helpt een brandblusser niet meer !!!                                                        Hier heeft u maar 3 min de tijd voor !!! Sluit onmiddellijk de deuren van de kamer en volg uw vluchtroute.                                      Bij energie (verhitting) is blussen met bv water (afkoeling) een oplossing. 

blusmiddelen

 • brandblussers

Bij brandblussers is het belangrijk te weten dat u er snel moet bij zijn omdat het geen overwoekerende brand aankan.          Houd rekening met de verschillende types en het gebruik ervan. Het is aangeraden eens een dagopleiding te volgen voor        het juiste gebruik van een brandblussers, er wordt vaak te licht over gegaan omdat de gebruiksaanwijzingen simpel gezegd    op de brandblusser staan. Het gebruik van brandblussers is niet geheel zonder risico.                                                                        De meest gebruikte brandblussers zijn de schuim, poeder en vetblusser. 

 • blusdekens

Houd rekening met de kwaliteit van een blusdeken, blusdekens zijn niet altijd geschikt voor een steekvlam.                                Het is zelfs aangeraden hiervoor geen blusdeken te gebruiken. Een ongeschikt blusdeken kan zelf vuur vatten.                            Al zeker is het niet geschikt voor een frituurketel af te dekken. Hiervoor zijn enkel de klasse F blussers voor olieen en vetten geschikt. Begrijp wat een blusdeken voor u moet doen als u er een nodig heeft.

 • water en zand

Water en zand zijn beide effectief voor een brand te blussen in de juiste hoeveelheid en als men er snel bij kan.                          Met als nadeel dat zand lomp en zwaar is, en met water kunt ge elektrische schade oplopen. Water is dan ook nog eens          een geleider waarmee u het risico oploopt onder stroom komen te staan. Ook is water niet geschikt voor het blussen van      olie en vetten.

De gevolgen van brand kunnen echt vreselijk zijn, brandwonden, littekens, emotioneel moeilijk krijgen,                        verlies van woning en/ of financiele middelen of erger.                                                                                                                                                              Organiseer uw brandveiligheidsplan, wacht er niet mee!!!
en_USEnglish